صفحه اصلي
آخرين خبر ها
درباره ما
تاريخچه معدن
زمين شناسي معدن
كارخانه
كنترل كيفيت
معرفي محصول
موارد مصرف
مزایده ها و مناقصه ها
ساير لينكها
  

 

 

 

 

 

 

معرفی محصول                                                      Esfordi Phosphate Mining & Industrial Complex 

آناليــز نمـونه كنسانتـره فسفـات اسفــوردي

Phosphate Concentrate Analysis

نام عنصر % Wt
P2O5 36.5 ± 1
Fe2O3 3.7 ± 1
CaO 50 ± 4
SiO2 3.50 ± 1
MgO 1 ± 0.5
Al2O3 0.25
Na2O 0.26
K2O 0.04
SO3 0.05
CO2 1 ± 0.5
F 2 ± 1
CL 0.18 ± 0.03
Cd 10 ± 5 ppm
Screen Analysis
Size %W % CUM
Mesh - ASTM Micron Over Under
+70 +210 0.0 - -
-70 +100 -210 +149 0.4 0.4 -
-100 +150 -149 +100 3.0 3.4 99.6
-150 +200 -100 +74 7.0 10.4 96.6
-200 +270 -74 +53 10.1 20.5 89.6
-270 +400 -53 +37 20.2 40.7 79.5
-400 -37 59.3 - 59.3
Total - 100.0 D80=54.0 micron

                              * The above is based on oven dried sample (105°C)
                              **
± % Moisture <= 10% Maximum

دفتر مرکزی : یزد، صفائیه، بلوار شهید قندی، ساختمان مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران

تلفن : 2-38234401  فاکس : 38234400    کد پستی 8915887865

کارخانه :  بافق،  35 کیلومتری جاده بافق- بهاباد

تلفن : 3340 3241 035 و 3341/3343/3344  3241  035

فاکس : 3322 3241 035

www.iran-phosphat.com

email : info@iran-phosphat.com

 

pdf دانلود فایل pdf آنالیز محصول

 

 

   
Copyright 2004-2015 Iran Esfordi Phosphate, All rights reserved.
powered by:
بتسا