مناقصه شماره 1-2-93:  خرید سیزده هزار متر لوله پلی اتیلن

تاریخ فروش اسناد : 1393/02/30 الی 1393/03/07

 

مناقصه خرید سیزده هزار متر لوله پلی اتیلن

 

مناقصه شماره 2-2-93: به روز رسانی سیستم اتوماسیون،کنترل و مانیتورینگ واحد 5 کارخانه فسفات اسفوردی

تاریخ فروش اسناد : 1393/02/30 الی 1393/03/07

دانلود فایل pdf مناقصه شماره 2-2-93

 

[back to home]

Copyright 2004-2014 Iran Esfordi Phosphate, All rights reserved.
powered by:
بتسا