صفحه اصلي
آخرين خبر ها
درباره ما
تاريخچه معدن
زمين شناسي معدن
كارخانه
كنترل كيفيت
معرفي محصول
موارد مصرف
مزایده ها و مناقصه ها
ساير لينكها
  

 

 

 

 

 

 

تاريخچه اكتشاف فسفات در ايران  براي ديدن تصوير بزرگتر از معدن فسفات اسفوردي بر روي آن كليك كنيد

نشانه هاي اوليه وجود فسفات در ايران، هنگام حفاري چاههاي نفت در جنوب غربي ايران در سال 1333 گزارش شده است.
سازمان زمين شناسي كشور از اواخر سال 1342 برنامه هاي اكتشاف فسفات در ايران را آغاز نمود.
از سال 1354 تا سال 1360 با همكاري اداره تحقيقات زمين شناسي و معدن فرانسه (BRGM) كار اكتشاف فسفات در ايران انجام گرديد.

از سال 1361 با تشكيل طرح اكتشاف سراسري فسفات در سراسر ايران اكتشاف سيستماتيك فسفات انجام گرفت كه حاصل آن تا سال 1372 معرفي 27 پتانسيل ذخاير فسفات در سراسر ايران با ذخيره احتمالي حدود 630 ميليون تن با عيار متوسط 5/8   درصد P2O5 كه عمدتا“ منشاء آذرين (حدود 30 ميليون تن) در سازندهاي زمين شناسي ايران شناسايي شده است كه بيشتر اين كانسارها مراحل اكتشاف مقدماتي و نيمه تفضيلي را طي كرده است. مطالعات كانه آرائي كه در گذشته براي فرآوري سنگ فسفات كليه كانسارهاي فوق الذكر (در مقياس آزمايشگاهي يا نيمه صنعتي) انجام گرديد نشان داد كه بيشترين موقعيت مربوط به فسفات اسفوردي ميباشد.

فسفات اسفوردي با منشاء آذرين و ذخيره اي معادل 17 ميليون تن بدليل بالا بودن عيار P2O5 و روباز بودن معدن و هزينه استخراج كم اقتصادي برآورد گرديده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright 2004-2014 Iran Esfordi Phosphate, All rights reserved.
powered by:
بتسا