صفحه اصلي
آخرين خبر ها
درباره ما
تاريخچه معدن
زمين شناسي معدن
كارخانه
كنترل كيفيت
معرفي محصول
موارد مصرف
مزایده ها و مناقصه ها
ساير لينكها
  

 

 

 

 

 

 

 

ززمین شناسی معدنمين شناسي - معدن

عمليات پيجوئي و اكتشافي معدن در طي سالهاي 61 الي 71 توسط سازمان زمين شناسي طرح اكتشاف سراسري فسفات، شركت سهامي كل معادن ايران و شركت معدنكاو و آزمايشات كانه آرائي توسط شركت سالزگيتر (SALSGITTER)  در سالهاي 68 و 69 انجام گرفت.

توده معدني شامل كانسار آهن و فسفات از نوع آذرين بوده و در يك سطح دايره اي شكل بقطر تقريبي 500 متر و عمق 100 متر قرار داشته و گسترشي در حدود 20 هكتار دارد.
 

ميزان ذخيره برآورد شده قريب 17 ميليون تن با عيار 9/13 درصد P2O5   است كه با توجه به عمليات انجام گرفته پيش بيني ميشود ذخيره تا حدود 22 ميليون تن برسد. از ويژگيهاي مهم اين كانسار داشتن عناصر كمياب حدود 2/1% ميباشد.

سنگ فسفات پس از انجام عملیات آتشباري به کمک بلدوزر، لودر و كاميون به محل ورودي كارخانه حمل می گردد.

 

عملیات آتشباری معدن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Copyright 2004-2014 Iran Esfordi Phosphate, All rights reserved.
powered by:
بتسا